Pension

ET økonomisk
sikkerhedsnet

En firmapensionsordning er virksomhedens og jeres medarbejderes sikkerhedsnet både under og efter arbejdslivet. 

Dog er der rigtig mange, for hvem en pensionsordning er en abstrakt størrelse.

Derfor giver vi jer her en introduktion til firmapension og vores rolle som pensions- og forsikringsformidlere.

Firmapension -
en kort introduktion

En firmapensionsordning består af to forskellige dele, en forsikringsdel og en opsparingsdel. De to dele skal være med til at sikre økonomisk  tryghed for din virksomhed og dine medarbejdere ved sygdom og ved pensionering. 

En firmapension er typisk en integreret del af lønpakken, som I som virksomhed tilbyder jeres medarbejdere. 

Der er kommet større fokus på pension fra medarbejderne side, pga. den stigende folkepensionsalder og de løbende ændringer af ydelserne fra folkepensionen. 

Derfor kan en pensionsordning være med til at tiltrække og fastholde medarbejdere i jeres virksomhed. 

Så tøv ikke med at få styr på jeres virksomheds pensionsforhold. 

En ekstra tryghed

Pensionsordningen er både virksomhedens- og medarbejdernes sikkerhedsnet, der hjælper jer på flere niveauer. 

Forsikringsdelen af pensionsordningen består af 3 forsikringer, som er Tab af erhvervsevneforsikring, Livsforsikring og  forsikring ved Visse kritiske sygdomme.  

Tab af erhvervsevneforsikring udbetales når en medarbejder har været sygmeldt i mindst 3 måneder i træk, og ikke har kunne arbejde mere end 18 timer eller derunder om ugen. I disse tilfælde vil I som virksomhed kunne modtage forsikringsydelsen fra pensionsselskabet, hvis I stadig udbetaler fuld løn til den sygemeldte medarbejder. Ellers vil medarbejder selv modtage forsikringsydelsen, så længe medarbejderen er syg nok eller opnår folkepensionsalderen. 

Livsforsikringen sikre de efterladte ved for tidlige dødsfald, så de økonomisk kan klare sig den første periode. 

Forsikring ved Visse kritiske sygdomme sikre det ekstra behov for hjælp, der kan opstå hvis en medarbejder bliver ramte af en af de ca. 25 forskellige sygdomme, som der dækkes for.    

Pensionsopsparingen sikre medarbejderen den økonomiske stabilitet efter et langt liv på arbejdsmarkedet. De fleste har svært ved, at kunne nøjes med ydelserne fra folkepensionen. Derfor er det vigtigt at kunne supplere ydelserne med udbetalinger fra en pensionsordning, så medarbejderen kan sikre sin egen levestandard efter livet på arbejdsmarkedet. 

Obligatorisk
eller frivillig?

En firmapensionsordning kan tegnes som enten frivillig eller obligatorisk.
Begrebene siger det meget godt – i den frivillige ordning er det op til den enkelte medarbejder at afgøre, hvorvidt han eller hun vil være med; i den obligatoriske ordning er alle medarbejdere omfattet pensionsordningen.

Hos Incentro vil vi til hver en tid anbefale en obligatorisk pensionsordning, så alle jeres medarbejdere er forsikrede. Som arbejdsgivere signalerer I både, at I ikke ønsker at gøre forskel på jeres medarbejdere – og I sikrer et økonomisk sikkerhedsnet både ved pensionering, sygdom og evt. dødsfald.

Vores rolle

Pension er for de fleste et komplekst og uoverskueligt område, med mange økonomiske aspekter og meget lovgivning. Det vil vi gerne lave om på.

Vi forsøger at gøre pension mere overskuelig for jer og følge jer igennem fra start til slut. 

Som  pensions- og forsikringsformidler er vi altid på din side af forhandlingsbordet. Det er vores opgaver at præsentere jer som virksomhed overfor pensionsselskaberne. På den måde sikrer vi, at I altid får den bedste pensionsløsning til en konkurrencedygtig pris. 

Vi har samarbejdsaftaler med alle de danske kommercielle pensionsselskaber, og kan derfor tilbyde jer en sammenligning af jeres muligheder i markedet. I den sammenligning analyserer vi på forsikringspriser, -betingelser, afkast, risikogrupper, investeringsprofiler m.m.

 

Løbende opdatering

En virksomhed er konstant i udvikling, ligesom der også sker forandringer i jeres medarbejders liv. Selv små ting kan ændre jeres behov i forhold til pension og forsikringer. 

Derfor tilbyder vi løbende statusmøder, hvor vi opdaterer jer på den seneste udvikling på pensionsmarkedet. 

Uanset hvordan tingene skulle udvikle sig, vil vi være behjælplig med en god løsning. Derfor skal I aldrig tøve med at kontakte os omkring det mindste.

Har I den bedste løsning?

Vi tilbyder en uforpligtende gennemgang af virksomhedens pensionsforhold – Hvor vi sammen kan finde den bedste løsning for jer.